Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργοτάξια

  • Εργοστάσιο Ευκαρπίας TITAN (Ευκαρπία)
  • Λατομείο Δρυμού (INTERBETON – TITAN) (Δρυμός)
  • Ορυχείο Λαγυνών TITAN (Λαγυνά)
  • Μεταλείο Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Γερακινή Χαλκιδικής)
  • ΧΥΤΑ Πολυγύρου
  • ΧΥΤΑ Γαλάτιστα
  • Εγνατία Οδός
  • Τροφοδοσία στην Ευκαρπία (αδρανών υλικών)
  • κλπ...