Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο πλέον των 60 χωματουργικών μηχανημάτων, τα μεγαλύτερα στην κατηγορία τους, τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται πλήρως από οργανωμένο συνεργείο για κάθε εργοτάξιο. Πιο αναλυτικά διαθέτει φορτωτές, ντάμπερ, εκσκαφείς, διατρητικά, οδοστρωτήρα, περονοφόρα, καταβρεχτήρα, φορτηγά, οχήματα.

Εργασιακό περιβάλλον

Η εταιρεία παρέχει μακροπρόθεσμη δέσμευση και σταθερότητα, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, συνεργασία, επικοινωνία, ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, αναγνώριση της αξίας και του ταλέντου του κάθε εργαζόμενου, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ομαδική κάλυψη των εργαζομένων με ιδιωτική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών.

Πληροφοριακό σύστημα

Η εταιρεία θεωρώντας την τεχνολογία και την αξιόπιστη, άμεση πληροφόρηση, καθοριστικό παράγοντα στην ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών της, επενδύει στην ανάπτυξη διαθέτοντας το EPSILON-EAS (Enterprise Asset Management) ένα από τα πιο εξελιγμένα και τελευταίας τεχνολογίας, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων και εργασιών προσαρμοσμένο στις εξειδικευμένες ανάγκες του κλάδου της σε περιβάλλον cloud (EPSILON-CLOUD) με την υποστήριξη της ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Ποιότητα

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος και έχει λάβει την πιστοποίηση EN ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης, διαθέτει EN ISO 9001:2015 ποιότητας, που πιστοποιεί την άριστη λειτουργία της και την εγγύηση του τελικού προϊόντος της και τέλος με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον άνθρωπο και δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος, και στην διασφάλιση της υγείας και την ασφάλειας των εργαζομένων της, που αποτελεί βασική αρχή και προτεραιότητα της εταιρείας.